Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.matracemoom.cz.

 1. Všeobecné podmínky.
  Kupující vlastní objednávkou akceptuje obchodní podmínky firmy QUILTING s.r.o..Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Prodávající dodává zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníkem, na formuláři, který je k dispozici při registraci zákazníka v internetovém obchodě. Firma QUILTING s.r.o. se zavazuje, že zákazníkovi dodá kvalitní a bezvadné zboží v souladu s objednávkou, vyhovující normám a předpisům platným na území ČR. Výrobky budou vybaveny Záručním listem a návodem na údržbu.Místem plnění je výrobní závod QUILTING s.r.o.
 2. Objednání zboží,potvrzení objednávky,uzavření smlouvy.
  Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí na formuláři. Objednávka je potvrzena zákazníkovi do 48.hodin. Také o odeslání zboží bude zákazník informován e-mailem .Při nejasnostech v objednávce budeme zákazníka kontaktovat telefonicky. Prodávající může žádat kupujícího o autorizaci objednávky. Odmítne li kupující objednávku autorizovat, považuje se tato za neplatnou.
 3. Cena a platba.
  Ceny uvedené na stránkách www.matracemoom.cz jsou platné v době objednávky.Zboží přechází do vlastnictví kupujícího až po zaplacení celé částky. Do té doby zůstává majetkem prodávajícího. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Balné a dopravné je v ceně výrobku. Platba probíhá při převzetí zboží formou dobírky, případně při osobním odběru v podnikové prodejně v hotovosti. Při nestandardních rozměrech /standartní rozměr 200x90cm/ může být požadována zálohová platba. Až po této platbě bude objednávka zadána do výroby. Veškeré podklady k platbě budou objednavateli zaslány e-mailem. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48. hodin od provedení tržby.
 4. Dodací podmínky a termíny.
  Dodací termín začíná běžet ode dne obdržení závazné a případně autorizované objednávky. Prodávající se zavazuje předat dopravci zboží co nejdříve, maximálně do 15.dnů. V případě zájmu zákazníka můžeme odeslat zboží dle jeho požadavku i dříve. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat zda není balík poškozen a souhlasí li počet balíků. V případě závad to okamžitě oznámí přepravci a sepíše s dopravcem protokol-„Zápis o škodě“. Faktura-daňový doklad je v označeném balíku. Vynášku do bytu neposkytujeme.
 5. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka.
  Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14.dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, může nepoškozené zboží,bez známek použití a opotřebování, zaslat kvalitně zabalené zpět prodejci,firmě QUILTING s.r.o. Vrácení zboží přímo ve firmě QUILTING s.r.o. je možné. 14.denní lhůta je daná datem odeslání. V případě odstoupení od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží. Kupující také odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo s jeho nakládáním ve vztahu s jeho povahou a vlastnostmi. Po obdržení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí odpovídající částku dle podmínek dohody a to do 14.dnů od doručení zboží. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy:
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno dle jeho přání/atyp/
  • o dodávce zboží, které zákazník z obalu vyjmul a z hygienických důvodů není možné jej vrátit.
 6. Záruka, servis, reklamace.
  Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží zákazníkovi. Prodávající poskytuje záruku na jakost a úplnost dodávky 24.měsíců. Záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží. Záruka se nevztahuje na opotřebování dané běžným používáním. Kupující může požadovat opravu, nebo výměnu dílu, pokud to není možné, tak slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit. Dovolujeme si Vás upozornit na obecné podmínky a návod k údržbě, které jsou součástí Záručního listu. Reklamace se oznamuje prodejci, buď e-mailem: info@matracemoom.cz, nebo doporučeným dopisem na adresu: QUILTING s.r.o., Jiráskova 485, 798 52 KONICE.
 7. Mimosoudní vyřizování sporů.
  Mimosoudní řešení stížností zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailové adresy:info@matracemoom.cz. Informace o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou ve stížnosti. Řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran . Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826, odst.1, písm.e) občanského zákoníku.Případné spory lze řešit mimosoudní cestou. V takovém případě kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým může být např. Česká obchodní inspekce. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme kupujícímu využít pro řešení nastalé situace kontakt s výrobcem na jeho emailové adrese.
 8. Ochrana soukromí.
  Provozovatel WEB stránky zodpovídá za zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 z 27.4.2016, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů-GDPR.
  1) Dotčená osoba-kupující, provozovatel-provozovatel internetového obchodu.
  2) Příjemci osobních údajů-TOP TRANS,Česká pošta,firma Zvoč .
  3) Dotčená osoba je povinna poskytnout pravdivé a aktuální osobní údaje. Práva dotčené osoby upravuje kapitola 3.GDPR, jako např. právo podat stížnost orgánu dozoru, právo námitky proti zpracování, právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajících se dotčené osoby, právo na opravu, nebo vymazání, případně omezení zpracování osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost údajů.

  Zpracování osobních údajů pro účely objednávky.
  -účely zpracování osobních údajů-kontaktování zákazníka ohledně objednávky, plnění objednávky, vystavení daňového dokladu.

  Právní základ zpracování osobních údajů:
  1) zpracování osobních údajů/příjmení,jméno,ulice,číslo popisné.PSČ,město/, toto je nutné dle mezinárodní smlouvy a zvláštního předpisu, kterým je vázána Česká republika. Dále pak dle zákona o dani z přidané hodnoty.
  2) zpracování údajů, jako je číslo telefonu,e-mail, je nutné pro plnění objednávky.
  3) doba uchování osobních údajů-dle zákona uvedeného v právním základě.
 9. Podmínky zabezpečení osobních údajů.
  1) správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2) správce přijal technické opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
  3)správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup jen pověřené osoby.
 10. Vaše práva stanovená v GDPR:
  1) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl.15 GDPR
  2) právo na opravu svých osobních údajů dle čl.16 GDPR
  3) právo na výmaz svých osobních údajů dle čl.17 GDPR
  4) právo na omezení zpracování svých osobních údajů dle čl. 18 GDPR

Závěrečné ustanovení.
Odesláním objednávky na internetovém formuláři potvrzujete, že jste seznámen/a s obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte a to zaškrtnutím „souhlasu“ v internetovém formuláři.


Související odkazy:

Proč nakupovat u nás

 • Nakupujete přímo od českého výrobce
 • Dbáme na vysokou kvalitu produktů
 • Při nákupu máte dopravu ZDARMA
 • Garance výměny či vrácení zboží do 14 dnů
 • Možnost osobního odběru v naší prodejně

Vzorková prodejna matrací

Vzorková prodejna

Novinky a slevy na Váš e-mail:
Porovnat zboží 0